O Sime

"Pochopme a prijmime svoju minulosť, tvorme prítomnosť a tešme sa na budúcnosť."
Moja cesta začala štúdiom psychológie, kde som zdieľala vášeň pre pochopenie ľudskej mysle a pomáhanie druhým. 
Mojím poslaním je prinášať odbornú pomoc a podporu deťom, teenagerom a ich rodinám, ktorí čelia rôznym psychologickým problémom a výzvam. 
Momentálne pracujem ako školský psychológ, kde sa stretávam s depresiami, úzkosťami, rozchodmi, sebapoškodzovaním...
Mojou náplňou práce je psychologické poradenstvo či už individuálne, rodinné alebo aj párové, mojím cieľom je zlepšenie vzťahov v rodine,  aby dieťa vyrastalo v harmónií, bez vnútorných konfliktov, blokov. 
Pracujem rozhovorom, kladiem otázky a dávam úlohy len po vzájomnom dohodnutí. V prípade potreby zaraďujem aj edukatívne prvky. Pomáham porozumieť a pomenovať čo sa deje. 


Vzdelanie a prax 

- Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia v Ružomberku na Katolíckej Univerzite 
- Certifikát montessori filozofia
- Workshop - psychológ na psychiatrií 
- Workshop - práca so závislým klientom - látkové závislosti
- Workshop - hry s hudbou, možnosť využitia hudby v pomáhajúcich profesiách 
- Certificate of achviements 
- Certifikát narcizmus v našich životoch 
- Certifikát dyslexia ako neurovývinová porucha u detí  dospelých 
- Kurz práce s terapeutickými kartami 
- Certifikát Ako horieť a nevyhorieť


Okrem vlastnej praxe pridávam psychologické príspevky na instagram @simonka.b_
Verím, že obsah pridaný na instagram, pomôže deťom, rodičom, učiteľom pochopiť a riešiť rôzne psychologické problémy.
 

Sleduj ma na Instagrame

@simonka.b_

Kontakt 

+421 918 077 737