Služby a cenník

Služby a cenník

Psychologické poradenstvo  

Individuálne psychologické poradenstvo 

55 MIN. / 30 EUR

Poradenstvo formou videohovoru

Individuálne poradenstvo formou videohovoru

55 MIN. / 25 EUR

Poradenstvo formou e - mailu 

Detailná jednorázová odpoveď formou e - mailu

1 E - MAIL / 20 EUR